Tüp Bebekte İleri Yaş Hastalarda Tedavi Süreci - Kolan Tüp Bebek Merkezi

Tüp Bebekte İleri Yaş Hastalarda Tedavi Süreci

Tüp bebek tedavisi yapabilmek için kadından elde edilen sağlıklı yumurtalara gereksinim vardır. Yumurtalıkları çalışmayan veya yumurtaları kaliteli olmayan kadınlarda ne yazık ki tedaviden olumlu sonuç almak mümkün olmayabilir. Burada da en önemli faktör olarak kadının yaşı karşımıza çıkmaktadır. Kadının yaşı tüp bebek başarısı için çok önemlidir. Doğum anında belli sayıda yumurta rezervi ile dünyaya gelen bir kız çocuğunun yumurtalık rezervi adet dönemine kadar oldukça düşmektedir. Bu oran menopoz dönemine kadar en düşük seviyesine gelmektedir. Kadının yaşı 37 olduğunda hem yumurtasının kalitesi düşmekte, hem de sayısı azalmaktadır. Bu yüzden kadın için en verimli doğurganlık çağı 25-34 yaşları arasındadır. Kadın doğurganlığındaki azalma 38 yaşından sonra daha da hızlanmaktadır. 38-39 yaşlarındaki hamile bir kadının düşük riski, 18-34 yaş arasındaki bir hamile kadının düşük riskinden %43 oranında daha fazladır. 40-42 yaşlarındaki kadında ise bu oran iki katına ulaşmaktadır. 44-45 yaşlarından itibaren tüp bebekte anomali riski ya da fiziksel rahatsızlık oranı yüksek, düşük riski daha fazla olduğundan, ayrıca bebeğin sosyal ihtiyaçları açısından uygun görülmediğinden uzmanlar tarafından tüp bebek tedavisi uygun görülmemektedir.

  • Sistemik hastalıklar,
  • Üreme organlarına ait anatomik ve fonksiyon bozuklukları,
  • Çiftlerde ya da aile de mevcut olan genetik ve kalıtsal hastalıklar,
  • Cinsel işlev bozuklukları
  • Gebeliğe engel olabilecek geçirilmiş cerrahi operasyonlar
  • Viral hastalıklar(Hepatit, HIV)
  • Kanser

İnfertilite problemi olan çiftlerde kadın ve erkeğin ayrı ayrı değerlendirilmesi, problemin altında yatan nedenlerin doğru saptanması ve uygun tedavi yaklaşımlarının doğru planlanabilmesi açısından son derece önemlidir.