Tüp Bebek Nedir? Kimlere Tüp Bebek Uygulanır? - Kolan Tüp Bebek Merkezi

Tüp Bebek Nedir? Kimlere Tüp Bebek Uygulanır?

Çocuk sahibi olma isteği olan çiftlerde, herhangi bir korunma yöntemi kullanmaksızın ve düzenli cinsel ilişkiye rağmen, kadın yaşı 35’in altında olan çiftlerde 1 sene, 35’in üzerinde olan çiftlerde ise 6 ay içerisinde gebelik elde edilememesi İnfertilite (Kısırlık) olarak tanımlanmaktadır.

İnfertilite problemi olan çiftlerde gebelik elde etmeye yönelik tıbbi yaklaşımlar dünyada IVF (in vitro fertilization-laboratuvarda döllenme) ya da daha doğru ifadeyle ART(Assisted Reproductive Technologies-Yardımlı Üreme Teknolojileri) olarak tanımlanır. Ülkemizde aynı amaçla yaygın olarak Tüp Bebek terimi kullanılmakla birlikte doğru tanımı ÜYTE (Üremeye Yardımcı Tedavi yöntemleri)’dir. Tüp Bebek terimi bu tedavilerin ilk uygulandığı zamanlarda kullanılan malzemelerden kaynaklanan bir alışkanlık olmakla birlikte artık cam tüpler yerine yaygın olarak bu amaç için özel olarak üretilmiş malzemeler kullanılmaktadır. Gebeliğe engel teşkil eden aşağıda belirtilen rahatsızlıkların mevcudiyeti halinde ise zaman kaybetmeden üremeye yardımcı tedavi yöntemlerine başvurulması gerekmektedir;

  • Sistemik hastalıklar,
  • Üreme organlarına ait anatomik ve fonksiyon bozuklukları,
  • Çiftlerde ya da aile de mevcut olan genetik ve kalıtsal hastalıklar,
  • Cinsel işlev bozuklukları
  • Gebeliğe engel olabilecek geçirilmiş cerrahi operasyonlar
  • Viral hastalıklar(Hepatit, HIV)
  • Kanser

İnfertilite problemi olan çiftlerde kadın ve erkeğin ayrı ayrı değerlendirilmesi, problemin altında yatan nedenlerin doğru saptanması ve uygun tedavi yaklaşımlarının doğru planlanabilmesi açısından son derece önemlidir.