Kalite Politikamız - Kolan Tüp Bebek Merkezi

Kalite Politikamız

Merkezimizde, başarıda en önemli etken olan ve en hassas süreç olan laboratuvar uygulamalarında tüm işlemler, embriyo kültür ortamı, inkübasyon koşulları, kullanılan sarf malzemeler ve çevresel koşullar bakımından uluslararası kalite standartlarına ve bilimsel gelişmelere tam uyumlu olacak şekilde yürütülmekte ve düzenli kontroller ile uygunlukları devamlı test edilmektedir..

Hedeflerimiz

Yenilenen tecrübeli ekibimiz ve üst düzey hasta memnuniyeti sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olan hastane ortamımız ve destek ekiplerimiz ile artmakta olan hasta potansiyelimizi ve başarımızı, kalitemizden ve bilimsel, etik ilkelerimizden ödün vermeden üst seviyelere taşımak.

Bu süreçte artan potansiyeli karşılayabilecek şekilde ekibimizi büyütmek, merkezin yerleşim alanını düzenlemek, gelişen teknoloji ile de uyumlu olarak kullanılan cihaz/donanımların sayısını ve kalitesini arttırmak.

Klinik ve laboratuvar alanında bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek, başarıya katkıda bulunabileceğini tespit ettiğimiz yenilikleri rutin uygulamalarımıza dahil etmek. Merkezimizin verileri doğrultusunda hazırlanacak çalışmalar ile de bu alandaki bilimsel literatüre katkıda bulunmak.

Sürekli eğitimler(kurum içi-kurum dışı), analizler ve iyileştirici faaliyetler ile personelimizin ve kurum içi işleyişimizin kalitesini yükseltmek.