Tüp Bebek Aşamaları - Kolan Tüp Bebek Merkezi

Tüp Bebek Aşamaları

Tüp bebek tedavisi 4 ana aşamada gerçekleştirilir.

  • Ovarian hiperstimülasyon (Yumurtalıkların hormonal olarak kontrollü şekilde uyarılması)

Adet kanamasının 2. veya 3. günü vajinal ultrasonografi ile yumurta rezervi değerlendirilir ve kanda östrojen tayini yapılıp, Her hasta için, kadın yaşı, BMI, yumurtalıkların rezervi, kan hormon değerlerine göre kişiye en uygun tüp bebek tedavi protokolü belirlenir ve kullanılacak ilaçların dozuna karar verilir. Tüp bebek ve benzeri yardımcı üreme tekniklerinde bu ilaçların kullanılmasının nedeni daha çok yumurta ve embriyo elde ederek gebelik şansını arttırmaktır. Uyarı tedavisi sırasında vajinal ultrasonografi yapılarak gelişen foliküllerin sayısı ve büyüklüğü kontrol edilir. Foliküller yeterli büyüklüğe ulaştığında yumurtanın son olgunlaşmasını sağlamak için HCG (çatlatma iğnesi) enjeksiyonu yapılır. Tüp bebek tedavisinin süresi kişiye göre değişmekle birlikte yaklaşık 32-36 saat sonra yumurta toplama işlemi yapılır.

  • Yumurta toplama işlemi (OPU)

Tüp bebek tedavisinde yumurta toplama işlemi ameliyathanede steril şartlarda vajinal ultrasonografi eşliğinde yumurta içeren ve folikül adı verilen içi sıvı dolu yapıların boşatılması işlemidir. Tüplere toplanan folikül sıvısı içinde yumurta olup olmadığı embriyolog tarafından incelenir. Yumurta olmadığı takdirde özel sıvı verilerek folikül boşluğu yıkanır ve içinde kalmış olabilecek yumurta alınmaya çalışılır. Bu işlemin toplam süresi genellikle 30 dakikayı geçmemektedir. Yumurtalar toplandıktan sonra laboratuvarda incelenerek yumurta sayısı ve olgun olup olmadıkları değerlendirilir. Olgun olan yumurtalara dölleme işlemi uygulanır. Yumurta toplama işleminin ardından hasta 1-2 saat dinlendikten sonra evine gidebilir.

Yumurta toplama İşleminin yapıldığı gün eşi de sperm verir. Menisinde canlı sperm bulunamayan erkeklerde ise cerrahi olarak sperm aranır. Elde edilen meni özel bir kap içine alınır ve likefiye olması (sıvılaşması) beklenir. Likefiye olan meni, sperm sayısı, hareketliliği ve şekli yönünden incelenir. Semen, yıkama işlemlerinden geçirilerek hazırlanır. Yumurta kültürü ve sperm hazırlama işlemleri tamamlandıktan sonra ( fertilizasyon) döllenme işlemine geçilir.

  • Döllenme Aşaması (IVF/ICSI)

OPU sırasında elde edilen yumurtalar laboratuvarda özel bir mikroskop ile değerlendirilmektedir. Olgun olmayan veya dejenere yumurtalar ayıklandıktan sonra olgun yumurtalar kültür sıvısının içine konarak inkübatörde 37 derecelik ısıda, %5-6 karbondioksit oranı sabit tutularak yaklaşık 4 saat süreyle bekletilmektedir. Klasik tüp bebek (IVF) yönteminde spermler toplanan yumurtaların yanına bırakılır ve kendiliklerinden yumurtayı döllemeleri beklenir. Azospermik hastalarda, daha önce denenmiş konvansiyonel IVF yöntemiyle başarısız olan çiftlerde, Preimplantasyon genetik tanı (PGD) yapılacaklarda gebelik şansını arttırmak için Mikroenjeksiyon(ICSI) (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection) yöntemi tercih edilmektedir. ICSI işleminden önce yumurtaların çevresindeki hücreler temizlenir ve her bir yumurtanın içine önceden belirlenen tek bir sperm hücresi mikromanupilatör adı verilen özel bir alet yardımıyla enjekte edilir. Bu işlemden sonra döllenme olup olmadığı kontrol edilir. Döllenmiş yumurtaların gelişmesi beklenir.

  • Embriyo transferi

Embriyo transfer işlemi ağrısız ve hassas bir işlemdir, anestezi gerektirmez. Transfer işleminin ultrason eşliğinde yapılması, embriyoların rahim içinde doğru yere yerleştirilmesi ve transferin kolay bir şekilde yapılmasını sağlar. Ülkemizde, Tüp bebek uygulamalarında transfer edilebilecek embriyo sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından sınırlandırılmıştır. Buna göre 35 yaşa kadar 1. ve 2. uygulamada tek embriyo, 3. ve sonraki uygulamalarda iki embriyo, 35 yaş ve üzerinde tüm uygulamalarda en fazla iki embriyo transfer edilebilmektedir. Embriyolar transfer edildikten sonra eğer artan embriyo varsa bunlar dondurularak saklanabilir. Embriyo transfer edilen hasta 1-2 saat dinlendikten sonra evine gidebilir.

Embriyo transferi yapıldıktan 12 gün sonra kanda gebelik testi yapılır.