Fatih Osman KURTULUŞ - Kolan Tüp Bebek Merkezi

Doç. Dr. Fatih Osman KURTULUŞ

Şişli Kolan International Hospital

Üroloji Uzmanı, Erkek Üreme Sağlığı Uzmanı

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce)
 • Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Uzmanlık
 • Strasbourg (IRCAD ) da ileri düzey laparoskopi eğitimi
 • Milan San Raffaele IRCCS Hastanesi
 • Heidelberg üniversitesi Heilbronn kliniğinde endoüroloji ve üroonkoloji

 

 • Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Sağlık Bakanlığı Düzce Devlet Hastanesi
 • Malatya Asker Hastanesi
 • Medical Park Bahçelievler Hastanesi

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 • The effect of smoking on spontaneous passage of distal üreteral Stones A. Fazlioglu, Y. Salman,Z. Tandogdu, F. Kurtuluş, S.Baş. M. Çek. BMC Urology, 2014 14:27
 • Appendiceal substitution following iatrogenic ureter injury Fatih O. Kurtulus , A.Şener KARACA, Güven TİDİM, Adem FAZLIOĞLU Turkish Clinics Journal of Urology,4/1, 28-30, 2013
 • Semirigid Ureteroscopy: The Effect of Previous Ipsilateral Intraureteral Manipulations on Stone Clearance Fatih O Kurtulus; Egemen Avci; Zafer Tandogdu;Ruhi Gungor;Sener Karaca;Adem Fazlioglu;Mete Cek Urol Research, 2011 DOI 10.1007/ s00240-011-0419-1
 • Re; Totally tubeless percutaneous nephrolithotomy: a prospective randomized controlled study Fatih O. Kurtulus ,Zafer Tandogdu , Adem Fazlioglu Urol Res DOI 10.1007/ s00240-011 -0391-9 2011
 • Analysis of factors related with bleeding in percutaneous nephrolithotomy using balloon dilatation. Fatih Kurtulus MD, Adem Fazlıoglu MD, Zafer Tandogdu MD, Sener Karaca MD, Yılmaz Salman MD, Mete Cek MD The Canadian Journal of Urology; 17(6); December 2010
 • A prospective evaluation of second transurethral resection in non-muscle invasive bladder tumors M.Aydin, Z Tandogdu, F Kurtulus, E.Avci, A Fazlıoglu, M Cek. Journal of BUON, 15:514-517, 2010
 • Validation of Two Preoperative Kattan Nomograms Predicting Recurrence After Radical Prostatectomy for Localized Prostate Cancer in Turkey: A multicenter Study of the Uro-Oncology Society Eskicorapci SY, Türkeri L, Karabulut E, Cal C, Akpınar H, Baltaci S, Baykal K, the Turkish Validation Study Group of Kattan Preoperative Nomogram*, Kattan MW, and Ozen H Appendix; The members of the Turkish Validation Study Group of the Kattan Preoperative Nomogram: Fatih O Kurtulus, Department of Urology: Taksim Education and Research Hospital Urology. 2009 Dec;74(6):1289-95. Epub 2009 Jul 9.
 • Perivesical Inflammation and Necrosis Due to MMC Instillation after TURB: We must be vigilant. A. Fazlioglu, Z. Tandogdu, F. Kurtuluş, O. Parlakkılıç. M. Çek. Urol Int 2009;83:362-363 DOI:10.1159/000241684
 • Percutaneous Nephrolithotomy: Primary Patients v Patients with History of Open Renal SurgeryFatih Osman Kurtulus, Adem Fazlioglu, Zafer Tandogdu, Muammer Aydin, Sener Karaca, Mete ÇekJournal of Endourology. December 1, 2008, 22(12): 2671-2675. **(High Impact Article in Journal of Endourology)**
 • The effect of varicocele repair on experimental varicocele-induced testicular germ cell apoptosis Adem Fazlıoğlu, Inanç Yılmaz, Ozgur Mete, Fatih Kurtulus, Oguzhan Parlakkılıc,  Ozgur Guctas and Mete Cek. Journal of Andrology , Vol.29 No.1 January/February 2008
 • A Placebo-Controlled Comparison of the Efficiency of Triple- and Monotherapy in Category III B Chronic Pelvic Pain Syndrome (CPPS). Volkan Tugcu, Ali Ihsan Tasci, Adem Fazlıoglu, Gokhan Gurbuz, Emin Ozbek , Selcuk Sahin , Fatih Kurtulus, Mete Cek. European Urology 51 (2007) 1113–1118

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Tuberculosis of Epididymis. Fatih Kurtuluş, Mete Çek. Tuberculosis A Comprehensive Reference Edited By H.Simon Schaaf & Alimuddin Zumla. Saunders Elsevier, 2009. ISBN 978-1-4160-3988-4
 • Taş hastalığında Sıvı ve Diyet Üriner Sistem Taş Hastalığının Tedavisi Chapter 9 Fatih Kurtuluş, Oğuzhan Parlakkılıç

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Poliorşidism Jarem 2014, İstanbul
 • Retroperitoneal Schwannoma Maltepe Tıp Dergisi, İstanbul
 • Can We Predict the Surgical Margin Positivity in Patients Treated with Radical Prostatectomy? A Multicenter Cohort of Turkish Association of Uro-Oncology
 • Radikal Prostatektomi Uygulanan Hastalarda Cerrahi Sınır Pozitifliğini Ön Görebilir miyiz? Çok Merkezli Üroonkoloji Derneği Çalışması Deniz Bolat1, Saadettin Eskiçorapcı2, Erdem Karabulut3, Sümer Baltacı4, Asıf Yıldırım5,Sinan Sözen6, Ferhat Ateş7, Çağrı Akın Şekerci8, Fatih Kurtuluş9, Ayhan Dirim10,Talha Muezzioğlu11, Cavit Can12, Murat Bozlu13, Hakan Gemalmaz14, Sinan Ekici15,Haluk Özen16, Levent Turkeri17 Journal of Urological Surgery,2015;1: 7-12
 • Mesanenin Sarkomatoid ve Lenfoepitelyoma Benzeri Diferansiye Karsinomu: Parsiyel Sistektomi Olgu Sunumu Arif Özkan, Mustafa Bahadır Can Balcı, Aydın İsmet Hazar, Cem Tuğrul Gezmiş, Fatih Osman Kurtuluş, Barış Nuhoğlu Jarem 2014
 • Treatment of incontinence in the epispadias-extrophy complex with the Flow Secure single part artificial urinar sphincter İnanç Yılmaz, Oğuzhan Parlakkılıç, Oğuzhan Cücü, Fatih Osman Kurtuluş Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014
 • Uretra Darlıgı Olan Bir Hastada Saptanan Mesane Ici Yabancı Cisim: Olgu Sunumu Foreign Body in Bladder of a Patient with Urethral Stenosis: A Case Report Onur Fikri, Arif Özkan, Fatih Osman Kurtuluş, Mustafa Bahadır Can Balcı, Aydın ismet Hazar, Barıs Nuhoglu (Jarem 2012; 2: 82-84) DOI: 10.5152/jarem.2012.20
 • The comperative analysis of medical and surgical castration on rat prostate apoptosis and glandular atrophy Fatih Osman Kurtuluş, Orhun Sinanoğlu, Zafer Tandoğdu, Pınar Tuzlalı, Adem Fazlıoğlu, Mete Çek Türk Üroloji Dergisi – Turkish Journal of Urology 2009; 35(3):164-169
 • Prostatın Sarkomatoid Diferansiyasyon Gösteren Primer Transizyonel Hücreli Karsinomu: Olgu Sunum. Fatih Kurtulus, Sener Karaca, Yılmaz Salman, Adem Fazlıoglu, Zafer Tandogdu, Mete Cek The Journal of Duzce Medical Faculty ,2008 1:34-36
 • Tam Üretral Kopma ile birlikte olan korpus kavernozum laserasyonu (penil fraktür): Olgu sunumu. Fatih Kurtuluş, Zafer Tandoğdu , Adem Fazlıoğlu, Muammer Aydın,  Yılmaz Salman, Mete Çek.Yeni Üroloji Dergisi 2008, 4 (3): 155-157.
 • Priapism as an initial Presentation of Chronic Myelogenous Leukemia: A Case Report A.E.Avcı, F.Kurtuluş, A.Fazlıoğlu, S.Keskin, Ö.Güçtaş, M.Çek International Journal of Hematology and Oncology 3/15 2005. *This journal is indexed in:Science Citation Index Expanded (SciSearch – Since 2008)*
 • Üreter Kaynaklı Nefrojenik Adenom: Olgu Sunumu. Fatih Osman Kurtuluş, Metin Evirgen, Adem Fazlıoğlu, Oguzhan Parlakkılıc,Egemen Avci, Mete Çek. Türk Üroloji Dergisi: 32 (1): 136-137, 2006
 • Prostat Kanseri Tanısında Parmakla Rektal Muayene (PRM), PSA, Transrektal Ultrasonografi (TRUS), PSA Dansitesi (PSAD), Yaşa Göre PSA, Serbest/Total PSA Oranının Doğruluğu F.Kurtuluş, A.Fazlıoğlu, M.Evirgen, B.Çakıroğlu, Ş.Karaca, M.Çek Türk Üroloji Dergisi :30 (1) : 40-44, 2004.
 • Transrektal Ultrason Eşliğinde 6 ile 10 Kor Biyopsinin Ağrı ve Komplikasyonlarının Karşılaştırılması F.Kurtuluş, A.Fazlıoğlu, M.Evirgen, B.Çakıroğlu, G.Gökırmak, M.Çek Türk Üroloji Dergisi 29 (4) 398-402 2003.
 • Yüzeyel Ürotelyal Hücreli Mesane Kanserlerinin Takibinde p53 ve Ki-67 Overekspersyonlarının Yeri. Sarı R., Kurtuluş F., Evirgen M., Ceylan O., İğdem A.A., Çek M. Türk Üroloji Dergisi 28 (1): 25-32, 2002.
 • Renal Hücreli Karsinomda Ki-67 ve Bax Protein Ekspresyonunun Prognoz ile İlişkisi. Gökhan Gökırmak, Fatih Kurtuluş, Adem Fazlıoğlu, Ertan Sakallı, Basri Çakıroğlu, Mete Çek. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 5:2, 9-13, 2003.
 • Prostat Biyopsi Bulguları ve Serum PSA’nın Ekstraprostatik Yayılımla İlişkisi Y.Yeşil, F.Kurtuluş, O.Ceylan, M.Evirgen, A.A.İğdem, M.Çek Kocatepe Tıp Dergisi 2, 107-118, 2002.
 • BPH Semptomlarının tedavisinde Doksazosin etkinliği M.B. Can Balci, İsmet Hazar, Memduh Aydın, Fatih Kurtuluş, Ruhi Sarı, Yüksel Yeşil, Vedat Çalışır Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 32.1: 2002
 • İdiopatik Retroperitoneal Fibrosis, Case Report Fatih Kurtuluş, Gökhan Gökırmak, Osman Ceylan, İsmet Hazar, M.B. Can Balci Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 32.1: 2002
 • Üreter kolikli hastalarda USG ve DUSG ‘nin IVP ile karşılaştırılması Sener Karaca, Can Balci, Can Arat, Fatih Kurtuluş, Metin Evirgen, İhsan Demirkol Türkiye Hastane Tıp Dergisi 2001
 • Üreter alt uç darlığına bağlı 9 cm uzunluğunda primer üreter taşı Osman Ceylan, Metin Evirgen, Can Balci, İsmet Hazar, Basri Çakıroğlu, Fatih Kurtuluş Türkiye Hastane Tıp Dergisi 2001

Diğer yayınlar                        

 • En İyi Doktorlar, en iyi hastaneler En kötü doktorlar, en kötü hastaneler Tartışma- Editöre Mektup Dr.Adem Fazlıoğlu, Dr. Fatih Kurtuluş ,Cumhuriyet Bilim Teknik 2001
 • 21.Yüzyılda Genitoüriner Sistem Enfeksiyonlarında Yeni Yaklaşımlar ve Tedavi İlkeleri M.Çek, F.Kurtuluş Aktüel Tıp Dergisi 2002
 • Azosperminin yeni klasifikasyonu (Güncel Makale Özeti) Memduh Aydın, Fatih Kurtuluş  Androloji Bülteni 2001 Sayı 7
 • Antihipertansif ilaçlar penil vaskülaritede yapısal remodeling oluşturmaktadır (Güncel Makale Özeti) Osman Ceylan, Fatih Kurtuluş Androloji Bülteni 2002 Sayı 8
 • Kimyasal olarak indüklenmiş mesane transizyonel hücreli kanserinde genetik faktörler I.FILIADIS ve D.HROUDA Çeviren: Fatih Kurtulus BJU International Türkçe (2001) 1, 8-15

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Atnalı Böbrek taşı olan hastalarda spinal anestezi altında peruktan nefrolitotomi. Açıkgöz A, Çavuş H, Öztürk H, Kitapçı İ, Ulu EK, Parlakkılıç O, Yılmaz İ, Kurtuluş O.F. 23.Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya
 • Idiopatic Scrotal Calcinosis, Abdullah Acikgoz,Hamit Ozturk,Oguzhan Parlakkilic,Inanc Yilmaz, Seda Gun,Fatih Osman Kurtulus 11.Ulusal Üroloji Kongresi, 2014
 • Benign Prostat Hiperplazisinin Tedavisinde, Standart Transürethral Rezeksiyon ile Plazmakinetik Vaporizasyonun Üretra Darlığı Sıklığı Açısından Karşılaştırılması Balcı Mustafa Bahadır Can, Sinanoğlu Orhun, Hazar Aydın İsmet, Güven Tidim, Aydın Memduh, Kurtuluş F. O., Barış Nuhoğlu 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs, 2012
 • Radikal Prostatektomide Cerrahi Sınır Pozitifliğini Öngörebilir miyiz? Çok Merkezli Üroonkoloji Derneği ÇalışmasıSaadettin Eskiçorapçı, Deniz Bolat, Erdem Karabulut, Sümer Baltacı, Asıf Yıldırım, Sinan Sözen, Ferhat Ateş, Çağrı Şekerci, Fatih Kurtuluş, Ayhan Dirim, Talha Müezzinoğlu, Cavit Can, Murat Bozlu, Hakan Gemalmaz, Sinan Ekici, Haluk Özen, Levent Türkeri 10.Üroonkoloji Kongresi, Antalya 2011, Sözlü Sunu
 • Radikal Prostektomi Sonrası Kontinans, Potans ve Relapssız Yaşam(TRIFEKTA) öngörülebilir mi? Çok Merkezli Üroonkoloji Derneği ÇalışmasıSaadettin Eskiçorapçı, Erdem Karabulut, Sümer Baltacı, Asıf Yıldırım, Sinan Sözen, Ferhat Ateş, Çağrı Şekerci, Fatih Kurtuluş, Ayhan Dirim, Talha Müezzinoğlu, Cavit Can, Murat Bozlu, Hakan Gemalmaz, Sinan Ekici, Levent Türkeri, Haluk Özen10.Üroonkoloji Kongresi, Antalya 2011, Sözlü Sunu
 • Perkütan Nefrolitotomide operasyon süresini etkileyen parametreler Fatih Osman Kurtuluş, Zafer Tandoğdu, Arif Kalkanlı, Güven Tidim, Adem Fazlıoğlu, Mete Çek 21.Ulusal Üroloji Kongresi 2010, sözlü sunu
 • Multidetektör bilgisayarlı tomografi ile perkütan nefrolithotomi operasyonlarının sonuçlarını öngörmedeki yeri ve anlamı Zafer Tandoğdu, Fatih Osman Kurtuluş, Güven Tidim, Muammer Aydin, Serap Baş, Adem Fazlıoğlu, Mete Çek 21.Ulusal Üroloji Kongresi 2010, sözlü sunu
 • Üreteral taşların pnömotik lithotripsi ile üreteroskopik tedavisi sonrası spontan pasaj: Geçirilmiş intraüreteral manipulasyonun tedavi sonuçları üzerine etkisi Fatih Osman Kurtuluş, Zafer Tandoğdu, Egemen Avci, Ruhi Güngör, Şener Karaca, Muammer Aydin 21.Ulusal Üroloji Kongresi 2010, poster
 • Sigaranın distal üreteral taşlarda spontan taş pasajına etkisi Adem Fazlıoğlu, Yılmaz Salman, Zafer Tandoğdu, Serap Baş, Fatih Osman Kurtuluş, Mete Çek 21.Ulusal Üroloji Kongresi 2010, poster
 • At nalı böbrekte perkütan nefrolitotomi Fatih Osman Kurtulus, Zafer Tandogdu, Şener Karaca, Arif Kalkanlı, Ruhi Güngör, Mete Çek 21.Ulusal Üroloji Kongresi 2010, poster
 • Radikal prostatektomi sonrası rekürrensi öngören preoperatif iki kattan nomogramının Türkiye validasyonu: Üroonkoloji Derneği çok merkezli çalışması Saadettin Y. Eskiçorapcı, Levent Türkeri, Erdem Karabulut, Çağ Çal, Haluk Akpınar, Sümer Baltacı, Kadir Baykal, Asif Yıldırım, Sertaç Yazıcı, Taner Divrik, Hakan Özkardeş, Murat Koşan, Fatih O Kurtuluş, Recep Büyükalpelli, Aydın Mungan, Murat Lekilli, Hayrettin Şahin, Bülent Günlüsoy, Semih Ayan, Murat Bozlu, Michael W.Kattan, Haluk Özen Üroonkoloji Kongresi, Ankara 2009, Sözlü Sunu
 • Cerrahi ve Medikal Kastrasyonun Penil Erektil Dokusu Üzerine Etkisi; Ultrastrüktürel Çalışma. Fatih Osman Kurtuluş, Egemen Avcı, Adem Fazlıoğlu, Muammer Aydın, Yılmaz Salman, Mete Çek, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 2008/Antalya, Sözlü Sunu
 • Case Report: Bilateral synchroneous testicular seminoma Fatih Kurtulus, Zafer Tandogdu, Adem Fazlıoglu, Mete Cek8 th Urooncology Course 2007, Poster
 • Preoperatif Kattan Nomogramlarının Türkiye validasyonu: Üroonkoloji derneği çok merkezli çalışması Saadettin Y. Eskiçorapcı, Levent Türkeri, Erdem Karabulut, Çağ Çal, Haluk Akpınar, Sümer Baltacı, Kadir Baykal, Asif Yıldırım, Sertaç Yazıcı, Taner Divrik, Hakan Özkardeş, Murat Koşan, Fatih O Kurtuluş, Recep Büyükalpelli, Aydın Mungan, Murat Lekilli, Hayrettin Şahin, Bülent Günlüsoy, Semih Ayan, Murat Bozlu, Michael W.Kattan, Haluk Özen 8 th Urooncology Course, 2007, sözlü sunu
 • Prostat Biyopsisi ile radikal prostatektomi gleason skoru arasındaki farkı belirleyen etkenler Fatih Kurtuluş, Zafer Tandoğdu, Adem Fazlıoğlu, Güven Tidim, Mete Çek 9. Üroonkoloji Kongresi, Ankara 2009, Poster
 • Preoperatif Kattan Nomogramlarının Türkiye Validasyonu: Üroonkoloji derneği çok merkezli çalışmasıSaadettin Y. Eskiçorapcı, Levent Türkeri, Erdem Karabulut, Çağ Çal, Haluk Akpınar, Sümer Baltacı, Kadir Baykal, Asif Yıldırım, Sertaç Yazıcı, Taner Divrik, Hakan Özkardeş, Murat Koşan, Fatih O Kurtuluş, Recep Büyükalpelli, Aydın Mungan, Murat Lekilli, Hayrettin Şahin, Bülent Günlüsoy, Semih Ayan, Murat Bozlu, Michael W.Kattan, Haluk Özen
 • Ulusal Üroloji Kongresi, 2008/Antalya, Sözlü sunu 15. Yüzeyel Mesane Tümörlü Hastalarda Yeniden Rezeksiyon (RE-TUR) Muammer Aydın, Zafer Tandoğdu, Adem Fazlıoğlu, Fatih Osman Kurtuluş, Güven Tidim, Mete Çek 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 2008/Antalya. Poster
 • Ürologların İnfertilite Merkezlerindeki Rolü: İnternet Tabanlı Araştırma Adem Fazlıoğlu, Güven Tidim, Zafer Tandoğdu, Muammer Aydın, Fatih Osman Kurtuluş, Mete Çek 20.Ulusal Üroloji Kongresi, 2008/Antalya   Poster
 • İntravezikal Prostatik Protrüzyon (IPP), IPP Transvers ve Mesane Duvar Kalınlığı ile BPH’ya Bağlı Obstrüksiyonun Değerlendirilmesi Muammer Aydın, Zafer Tandoğdu, , Fatih Osman Kurtuluş, Adem Fazlıoğlu Ruhi Güngör, Mete Çek 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 2008/Antalya Poster
 • Acil Laparotomi Yapılan Vakalarda Ürogenital Yaralanmalar Adem Fazlıoğlu, Yılmaz Salman, Muammer Aydın, Fatih Osman Kurtuluş, Zafer Tandoğdu, Mete Çek 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 2008/Antalya Poster Sunu.
 • Genitoüriner Tüberküloz Deneyimlerimiz. Salman Y., Fazlıoğlu A., Kurtuluş F., Tandoğdu Z., Güngör R., Çek M. 4.Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu Gaziantep,2007, poster
 • Ksantogranülomatöz Pyelonefrit: 5 Vakanın Analizi. Z. Tandoğdu, A. Fazlıoğlu, F.Kurtuluş, Y. Salman, R. Güngör, Çek M. 4.Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu Gaziantep 2007, poster
 • Akut Üreteral Obstruksiyonda Renal Kan Akımı Değişimi M.Aydın, E.Sakallı, B.Çakıroğlu, F.Kurtuluş, M.B.C.Balcı, M.Çek Türk Üroloji Dergisi 17. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı (2002). Poster
 • İnkontinans tedavisinde Ex MI ( ekstrakorporeal manyetik inervasyon) yönteminin etkinliği. Can Arat, Can Balci, İsmet Hazar, Yüksel Yeşil, Fatih Kurtuluş, Fatin Cezayirli Türk Üroloji Dergisi 17. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı (2002). Poster
 • Prostat Kanseri Tanısında parmakla rektal muayene, PSA, TRUS, PSAD, Yaşa göre PSA,Serbest/total PSA oranının doğruluğu Fatih Kurtuluş, Adem Fazlıoğlu, Metin Evirgen, Basri Çakıroğlu, Şener Karaca, Mete Çek Türk Üroloji Dergisi 17. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı (2002). Poster
 • Rat prostat dokusunda yüksek doz COX-2 inhibitörü ile oluşan apoptozisin medikal kastrasyonla oluşan apoptozisle karşılaştırılması Zeki Çabuk, Can Balci, Memduh Aydin, Fatih Kurtuluş, Adem Fazlıoğlu Türk Üroloji Dergisi 17. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı (2002). Sözlü sunu

Dernek Üyelikleri

 • Avrupa Üroloji Derneği (EAU)
 • Endourological Society
 • Türk Üroloji Derneği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Türk Androloji Derneği
 • Üroonkoloji Derneği

Ödüller

 • Üroonkoloji Araştırma Ödülü 2015 ‘Can we predict the surgical margin positivity in patients treated with radical prostatectomy’ 2015 Antalya
 • Üroonkoloji Bursu, Hacettepe Üniversitesi Üroloji A.B.D, Ankara, 2001
 • High Impact Article in Journal of Endourology, 2008
 • En iyi sözlü bildiri- 2008 AUA Congress, Orlando, Florida, 2008
 • Bladder outlet obstruction: Significance of three ultrasonographic parameters; Intravesical Prostatic Protrusion (IPP), IPP Transverse Length and Bladder Wall Thickness
 • En iyi sözlü bildiri- 24 nd Annual EAU Congress, Stokholm, 2009
 • Percutaneous nephrolithotomy Access with preoperative 3D tomography measurements