Berk BULUT - Kolan Tüp Bebek Merkezi

Op. Dr. Berk BULUT

Beylikdüzü Kolan Hastanesi

Tüp Bebek Ünite Sorumlusu
Kadın Doğum ve Üreme Sağlığı, Tüp Bebek Uzmanı

 • 1996-2002 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2004-2010 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü
 • Tüp Bebek (IVF)
 • Aşılama
 • Yumurta Dondurma
 • Reprodüktif (Üreme) Endokrinoloji
 • Kapalı (Laparoskopik) Cerrahi
 • Histeroskopi
 • Polikistik Over Sendromu
 • Endometriyozis (Çikolata Kisti Hastalığı)
 • 2011-2013 Sarıkamış Devlet Hastanesi
 • 2014-2017 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2017-2023 Ulus Liv Hospital Tüp Bebek Ünitesi
 • 2023-Devam Beylikdüzü Kolan Hospital
 • Yayınlar

  • Guleken Z, Bulut H, Bulut B, Paja W, Orzechowska B, Parlinska-Wojtan M, Depciuch. Identification of polycystic ovary syndrome from blood serum using hormone levels via Raman spectroscopy and multivariate analysis. J.Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2022 May 15;273:121029.
  • Guleken Z, Bulut H, Bulut B, Paja W, Parlinska-Wojtan M, Depciuch Correlation between endometriomas volume and Raman spectra. Attempting to use Raman spectroscopy in the diagnosis of endometrioma. J.Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2022 Jun 5;274:121119. doi: 10.1016/j.saa.2022.121119. Epub 2022 Mar 9.
  • Zozan Guleken, Huri Bulut, Berk Bulut, Joanna Depciuch, Assessment of the effect of endocrine abnormalities on biomacromolecules and lipids by FT-IR and biochemical assays as biomarker of metabolites in early Polycystic ovary syndrome women, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,Volume 204, 2021, 114250, ISSN 0731-7085, doi.org/10.1016/j.jpba.2021.114250
  • Tayfur Cift, Aydogan Mathyk Begum, Berna Aslan Cetin, Hakan Erenel, Abdullah Tuten, Berk Bulut, Nevin Yilmaz, Hakan Ekmekci & Altay Gezer (2018): Serum caveolin-1 levels in patients with preeclampsia, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, doi.org/10.1080/14767058.2018.1500539
  • Huseyin Kiyak , Onur Karaaslan , Kerem Doga Seckin , Tolga Karacan , Eser Sefik Ozyurek , Gulseren Yilmaz , Berk Bulut. Preoperative Factors Associated with the Need for the Morcellation in Total Laparoscopic Hysterectomy. East J Med 25(2): 260-266, 2020 DOI: 10.5505/ejm.2020.47135
  • Hüseyin, K., Tolga, K., Berk, B., Eser, O., Ali, G. ve Murat, A (2019). Recurrent endometrioma in infertile patients has worse outcome than primary endometrioma in response to controlled ovarian hyperstimulation and intrauterine insemination. Journal of Reproductive Medicine, 64(7-8), 282-290.
  • Kiyak Huseyin, Bulut Berk, Karacan Tolga, Ozyurek Eser, Gedikbasi Ali, Api Murat, Management of ovulation induction and intrauterine insemination in infertile patients with hypogonadotropic hypogonadism, Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction, Volume 48, Issue 10, 2019, Pages 833-838, ISSN 2468-7847, https://doi.org/10.1016/j.jogoh.2019.03.027.
  • Cift T, Begum AM, Aslan Cetin B, Erenel H, Tuten A, Bulut B, Yilmaz N, Ekmekci H, Gezer A. Serum caveolin-1 levels in patients with preeclampsia. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018 Sep 24:1-6
  • Erenel H, Yilmaz N, Cift T, Bulut B, Sozen I, Aslan Cetin B, Gezer A, Ekmekci H, Kaya B, Tuten A.Maternal serum autotaxin levels in early- and late-onset preeclampsia.Hypertens Pregnancy. 2017 Nov;36(4):310-314
  • Çift T, Korkmazer E, Temur M, Bulut B, Korkmaz B, Ozdenoğlu O, Akaltun C, Üstünyurt E. Adolescent pregnancies: complications, birth outcomes and the possible solutions.. Ginekol Pol. 2017;88(7):393-397
  • Aslan Cetin B, Aydogan Mathyk B, Cift T, Tuten A, Bulut B, Yilmaz N, Erenel H, Ekmekci H, Gezer A. Serum collectrin levels in patients with early- and late-onset preeclampsia. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Aug 2:1-5.
  • Mutlu MF, Erdem M, Mutlu I, Bulut B, Erdem A. Elevated basal progesterone levels are associated with increased preovulatory progesterone rise but not with higher pregnancy rates in ICSI cycles with GnRH antagonists. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017 Sep;216:46-50.
  • Akbas M, Mihmanli V, Bulut B, Temel Yuksel I, Karahisar G, Demirayak G. Myomectomy for intramural fibroids during caesarean section: A therapeutic dilemma. J Obstet Gynaecol. 2017 Feb;37(2):141-145
  • Abali R, Temel Yuksel I, Yuksel MA, Bulut B, Imamoglu M, Emirdar V, Unal F, Guzel S, Celik C. Implications of circulating irisin and Fabp4 levels in patients with polycystic ovary syndrome. J Obstet Gynaecol. 2016 May 16:1-5.
  • Tayfur Çift, Berna Aslan, Berk Bulut, Şennur İlvan Unusual uterine metastasis of invasive ductal carcinoma: A case report. Turk J Obstet Gynecol 2016; 13: 164-166
  • Mutlu I, Mutlu MF, Biri A, Bulut B, Erdem M, Erdem A. Effects of anticoagulant therapy on pregnancy outcomes in patients with thrombophilia and previous poor obstetric history. Blood Coagul Fibrinolysis. 2015 Apr;26(3):267-73
  • Birge O, Arslan D, Kinali E, Bulut B. Round ligament of uterus leiomyoma: an unusual cause of dyspareunia. Case Rep Obstet Gynecol. 2015;2015:197842.
  • Pelin Ocal, Tayfur Cift, Berk Bulut, Eray Balcan, Ismail Cepni, Begum Aydogan, Tulay İrez. Recurrent Implantation Failure Is More Frequently seen in Female Patients with Poor Prognosis. International Journal of Fertility and Sterility. 01/2012; 6(2):71-78.
  • Madazli R, Bulut B, Tuten A, Aydin B, Demirayak G, Kucur M. First trimester maternal serum metastin, placental growth factor and chitotriosidase levels in pre-eclampsia. Eur J Obstet Gynecol ReprodBiol.  2012 Oct;164(2):146-9.
  • Madazli R, Bulut B, Erenel H, Gezer A, Guralp O. Systemic lupus erythematosus  and pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2010 Jan;30(1):17-20.
  • R. Madazli, M. Kucur, A. Gezer, F. Isman, B. Bulut. Chitotriosidase and  YKL-40 in normal and preeclamptic pregnancies. International Journal of Gynecology and Obstetrics, Volume 100,(3):239-243
  • Kılık T, Mihmanli V, Kılıç Çetin SN, Şahin O, Demirayak G, Bulut B. Comparison of Maternal Serum Soluble Fms-Like Tyrosine Kinase-1 (Sflt-1)/Placental Growth Factor (Pgf) Ratio in Preeclamptic and Normotensive Pregnancies. Eur Arch Med Res 2018.
  • Büşra Cambaztepe, Fatma Didem Yücel, Gizem Pektaş, Berk Bulut, Hamit Caner Uzun, Veli Mihmanlı. Kırk Yaş ve Üzeri Gebeliklerde Maternal ve NeonatalSonuçların Değerlendirilmesi. Okmeydanı Tıp Dergisi 33(1):28-32, 2017.
  • İlknur Mutlu, Mehmet Fırat Mutlu, Ahmet Erdem, Berk Bulut, Mehmet Erdem. Sezaryen Skar Gebeliğinin Tek Doz Lokal Metotreksat Uygulaması ile Tedavisi: Olgu Sunumu. http://medicaljournalgazi.edu.tr dx.doi.org/10.12996/gmj.2015.37
  • Bulut B, Mihmanlı V. Obezite ve Gebelik. Okmeydanı Tıp Dergisi 30:, 24-28, 2014.
  • Berk Bulut, İsmail Çepni. Dış Gebelik. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics 2010;3(1):1-6
  • İsmail Çepni, Tayfur Çift, Pelin Öcal, Eray Balcan, Berk Bulut, Suat Karataş.Radiologic Evaluation of Uterine Scar Defect on Cesarean Section Scar Before and After Correction Surgery: Case Report. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2010; 20(3):207-10
  • Hakan Seyisoğlu, Berk Bulut. Kemik dokunun özellikleri ve Östrojenin Kemik Doku Üzerindeki Etkileri. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst Special Topics  2009;2(3):12-5
  • Rıza Madazlı, Berk Bulut, Mahmut Öncül, Gökhan Artar, Ali Benian. Gebelik ve Tiroid Hastalığı Olgularının Değerlendirilmesi; 2007, 38-2:46-50.
  • Tüten A, Madazlı R, Bulut B, Uzun H, Uludag S, Ocak V. Diyabetik gebelerde gözlenen kronik fetal hipokside oksidatif stresin rolü. Jinekoloji ve   Obstetrik Dergisi 2007;21(1):32-36
  • Rıza Madazlı, Veysel Şal, Berk Bulut, Tayfur Çift, Özgür Gelen, Nüvit Sarımurat. Evaluation of 24 Cases of Prenatally Diagnosed Abdominal Wall Defects. Turkiye Klinikleri J  Gynecol Obst 2008, 18:434-40.
  • Rıza Madazlı, Veysel Şal, Berk Bulut, Altay Gezer, Nüvit Sarımurat. Evaluation of 24 Cases of Prenatally Diagnosed Hernia. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2008, 18:17-21.
  • Pelin Öcal, Veysel Şal, Berk Bulut, Suat Karataş, İsmail Çepni. GebelikteYeni Tanı Almış Orak Hücreli Anemi. Nobel Med 2008; 4(3):45 47.
  • Rıza Madazlı, Altay Gezer, Veysel Şal, Berk Bulut, Tayfur Çift. İdiyopatik  Trombositopenik Purpura ve Gebelik: Maternal ve Neonatal Sonuçlar. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 21(4): 179-183, 2007.
  • Rıza Madazlı, Berk Bulut. Non İmmün Hidrops Fetalis Olgularının Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007, 17:1-6.
 • TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ (TTB)
 • TÜRKİYE JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ (TJOD)
 • TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI VE İNFERTİLİTE DERNEĞİ (TSRM)
 • AVRUPA İNSAN ÜREME TIBBI VE EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ (ESHRE)
 • AMERİKAN ÜREME TIBBI DERNEĞİ (ASRM)